Lynn De Schuyteneer

Wie is Lynn?

Ik ben afgestudeerd in 2015 als bachelor in de ergotherapie aan de Artevelde hogeschool in Gent. Ik ben meteen aan de slag gegaan in een woonzorgcentrum waar ik op een afdeling voor personen met dementie werk.

In 2020 ben ik opgestart als zelfstandig ergotherapeut in bijberoep met mijn eigen praktijk ‘Leah: Lynn Ergotherapie Aan Huis’ en heb ik opleidingen gevolgd om me te specialiseren. Ik ben eveneens lid van de Vlaamse beroepsvereniging van ergotherapeuten.

  • Bachelor in de ergotherapie (Artevelde hogeschool Gent)
  • Expert valpreventie (KU Leuven)
  • Vorming rond psycho-educatie voor mantelzorgers van personen met dementie
    (expertisecentrum dementie)