Psychologie voor kinderen, jongeren en gezinnen

Waarvoor kan je bij Katrien terecht?

Katrien kan kinderen en jongeren hulp bieden bij allerhande emotionele problemen zoals neerslachtigheid, suïcidegedachten, zelfverwonding, angsten (faalangst, gegeneraliseerde angst, fobieën), rouwverwerking, verwerking echtscheiding situatie, laag zelfbeeld,… Ook kinderen en jongeren met gedragsmoeilijkheden, moeilijkheden in sociale relaties,… kunnen bij haar terecht.

Hoe verloopt een sessie?

De begeleidingen kunnen bestaan uit individuele spel-of gesprekstherapie, psycho-educatie, relaxatieoefeningen, gezinsgesprekken, ouderbegeleiding,… en/of een combinatie van bovenstaande. De frequentie en de duur van de therapie is steeds aangepast aan de noden en de hulpvraag van de cliënt en het gezin.

Samenwerkingen

Indien dat aangewezen is voor de begeleiding, wordt er overlegd met de doorverwijzer, de behandelde arts, leerkrachten, het CLB of andere betrokken hulpverleners. Er wordt ook nauw samengewerkt met  een kinderpsychiater of een kinder- en jeugdpsychiatrische dienst als  een psychiatrische diagnosestelling of een medicamenteuze behandeling nodig blijkt.

Tarief

Een consultatie duurt telkens 50 minuten en kost € 50.

Gezien Katrien als psycholoog-psychotherapeut erkend is bij  zowel de psychologencommissie als de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling, worden deze sessies door alle mutualiteiten gedeeltelijk terugbetaald.