Title Image

Diensten logopedie

Algemeen

Een logopediste staat in voor onderzoek, behandeling, overleg en follow-up van kinderen en volwassenen met heel wat diverse problemen. Een multidisciplinaire samenwerking met leerkrachten, het CLB, de behandelende arts of andere betrokken hulpverleners bevordert de therapieresultaten. Mijn kennis van de sociaal cognitieve gedragstherapie, verworven binnen mijn specialisatie stotteren, trek ik door naar andere stoornissen wat leidt tot een diepgaande analyse van het aanwezige probleem.

Lotte helpt je bij

Behandeling van kinderen en volwassenen met:

Vloeiendheidsstoornissen (stotteren, broddelen)

Articulatiestoornissen

Taalstoornissen

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen

Neurologische stoornissen

Stemstoornissen

Daarnaast kan je bij Lotte terecht voor volgende therapieën:

Hanen ouderbegeleiding - More than words/ Praten doe je met z'n tweeën/ Leren praten met plezier.

Prompt: Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Het is een tactiel-kinesthetische benadering voor de behandeling van stoornissen in de spraakproductie.

Oro-myofunctionele problematieken waarbij samenwerking met de orthodontist en de tandarts mogelijk is.

Typlessen via de methode TYP10.

Schrijfvoorwaarden + schijflessen via de methode Schrijftrein.

Voor meer informatie omtrent de verschillende problematieken, de behandeling en de honoraria kan je een kijkje nemen op Lotte haar eigen website: https://www.lottedecremer.be/